Offre d'aide : #792

Localité de l'endroit de camp :
3020 Herent
Type d'endroit de camp :
Prairie
Dates de disponibilité :
1/7/2023 - 31/8/2023
Andere periodes bespreekbaar, gelieve ons te contacteren.
De weides zijn apart te boeken of samen als 1 geheel.
Nombre de participants maximum :
220
Rôle de la personne de contact :
Je gère cet endroit de camp (propriétaire, gestionnaire, …)
Langue(s) de la personne de contact :
néerlandais, anglais, anglais, français

Commentaire : Ons terrein bestaat uit 2 delen:
Een eerste terrein voor 150 personen (22.000m²)
Een tweede terrein voor 70 personen (8.000m²)

Beide liggen naast elkaar, enkel gescheiden van een bomenrij.
Elektriciteitsvoorziening is aanwezig.

Pour contacter la personne de contact, connecte-toi.